محل برگزاری کنگره

آدرس :  تهران ، بزرگراه شهید همت غرب ، تقاطع شیخ فضل الله نوری و شهید چمران ، مرکز بین المللی همایش های رازی

photo_2017-06-01_11-25-53
photo_2017-06-01_11-25-49