ارسال مقاله

اساتید و همکاران گرامی خواهشمنداست قبل از ارسال خلاصه مقاله به نکات زیر توجه فرمایید:
ارسال مقاله تنها از طریق وبسایت irfpcongress.ir و تا تاریخ  ۰۶/۱۵/ ۹۸ امکان پذیر می باشد
خلاصه مقاله به فارسي و انگلیسی و در فرمت word و حداقل در ۲۰۰ كلمه و حداكثر در ۲۵۰ كلمه تايپ شود.
مشخصات کامل نویسنده شامل نام، نام خانوادگی، کد ملی، رشته تخصصی، درجه علمی، تلفن همراه و ایمیل ضروری است. لازم به ذکر است مقالاتی که نکات مذکور را رعایت نکرده باشند و یا مشخصات کامل نویسنده ذکر نشده باشد مورد داوری قرار نمی گیرد.
مقاله مرتبط با نام کنگره نگرش سلامت محور ، زیربنای ترمیم های زیبا و ماندگار در اولویت می باشند.
خلاصه مقاله ارسالی درصورت پذیرش بدون هیچگونه تغییری در کتاب چکیده مقالات کنگره چاپ می گردد و صحت علمی و ادبی مقاله بعهده نویسنده یا نویسندگان می باشد. چاپ خلاصه مقالات پذیرفته شده در کتاب کنگره ، منوط به ارسال مشخصات کامل نویسنده مسئول می باشد.
خلاصه مقاله های بخش پوستر بایستی پس از تایید اولیه و در مهلت تعیین شده با فرمتی که اعلام می شود ارسال گردد.
مهلت ارسال چکيده مقاله، حداکثر تا آخر شهریور ماه می باشد و پس از آن سامانه پذيرش مقالات فعال نخواهد بود. بدیهی است درصورت تمدید مهلت ارسال ، مراتب از طریق وبسایت کنگره به اطلاع همکاران گرامی خواهدرسید.
نهایتا مقاله به آدرس ایمیل info@irfpcongress.ir با عنوان مقاله ….. ارسال گردد