دکتر سازگار

دکتر امیر آروین سازگار

رئیس کنگره

ایشان متخصص جراحی گوش، گلو، بینی و فلوشیپ فوق تخصصی جراحی پلاستیک صورت از دانشگاه استنفورد امریکا هستند. از آنجایی که ایشان از فارغ التحصیلان ممتاز بورد تخصصی در رشته گوش و گلو و بینی و جراحی سرو گردن از دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده از همان زمان فارغ التحصیلی به عضویت هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درآمده و پس از گذراندن دوران استادیاری و دانشیاری در زمانی کوتاه به درجه استادی دانشگاه نایل گردیده اند. ایشان در حال حاضر به عنوان استاد تمام (Full Professor) دانشگاه علوم پزشکی تهران مشغول می باشند. دکتر سازگار دوره فوق تخصصی فلوشیپی جراحی پلاستیک صورت را در دانشگاه استنفورد در ایالت کالیفرنیا ی ایالات متحده و تحت تعلیم پرفسور سم ماست (Professor Sam P. Most) که از معروفترین و مبرزترین جراحان پلاستیک صورت حال حاضر دنیاست به اتمام رسانده اند